THEMA

INVESTERINGEN GROEIEN MINDER HARD

Geïnvesteerd in woningen en personenauto’s

Net als in de voorgaande maanden is vooral meer in woningen geïnvesteerd. Wel was de stijging in oktober kleiner. De investeringen in personenauto’s waren wel weer aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Dat kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben zakelijke rijders mogelijk de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald. Daarentegen krompen de investeringen in infrastructuur behoorlijk. Ook de investeringen in machines  waren in oktober lager dan een jaar eerder.

Investeringen in december gunstig

Volgens de investeringsradar van het CBS zijn de condities voor de investeringen in december even gunstig als in oktober. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was in de radar van december groter dan in die van oktober. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis kleiner en waren de ondernemers in de industrie minder positief over de orderportefeuille.