THEMA

JAAP UIJLENBROEK NIEUWE DIRECTEUR-GENERAAL BELASTINGDIENST

CV

Jaap Uijlenbroek is directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse directeursfuncties bij het toenmalige ministerie van VROM en bij het ministerie van SZW. Uijlenbroek studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Informatica aan de HTS. In 1997 promoveerde hij aan de TU in Delft. Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.