THEMA

KABINET BESPAART € 2,48 MILJARD OP REGELDRUK ONDERNEMERS

Maatwerk

Door maatwerk toe te passen binnen verschillende sectoren als de bouw, de kinderopvang, chemie, de zorg, gastvrijheid en banken is gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een vermindering van de ervaren regeldruk.

Chemieloket

Een voorbeeld hiervan is het lanceren van het Chemieloket in december 2015. Ondernemers kunnen hier terecht met concrete voorbeelden van regels die de innovatie belemmeren. Belemmerende regelgeving zorgde er bijvoorbeeld voor dat recyclebaar kunststof, zoals molenwieken, op de stortplaats terecht kwam. Met behulp van de expertise van het Chemieloket werd ervoor gezorgd dat deze kunststof nu volledig hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld auto’s en schepen.  Ook bij de gastvrijheidseconomie zijn onnodige regels en toelichting bij de beheersing van Legionella aangepakt.

E-facturen

Daarnaast is de overheid per 1 januari 2017 overgestapt op e-factureren. Ondernemers besparen hierdoor tijd en geld door hun facturen elektronisch naar de overheid te versturen in plaats van per post. Ook zijn er vijf nieuwe regelhulpen voor ondernemers, dit is een hulpmiddel om de wetgeving toe te passen, voor ondernemers. Bijvoorbeeld de regelhulp ‘eerlijk werken’ waarmee ondernemers gemakkelijk kunnen uitvinden aan welke regels zij moeten voldoen in relatie tot hun medewerkers.

Inspanningen zijn beloond

Minister Kamp van Economische Zaken is verheugd met de uitkomsten van het eindrapport: ‘De afgelopen jaren heeft dit kabinet de ambitie uitgesproken om het aantal regels voor ondernemers drastisch terug te brengen. De inspanningen die wij als kabinet samen met het bedrijfsleven, instellingen, inspecties en medeoverheden hebben verricht zijn beloond.’ Maar, Kamp zegt ook dat ze er nog niet zijn. ‘Om onnodige regeldruk te voorkomen moeten we blijven werken aan transparante regelgeving.’ Om dit te garanderen komt er per 1 juli 2017 een nieuw regeldrukcollege. Dit nieuwe college dat de regeldruktoetsing zal uitvoeren krijgt de naam Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en zal onder tijdelijk mandaat tot 2021 gaan werken. Na drie jaar wordt het adviescollege geëvalueerd. Het instellingsbesluit is op 23 maart 2017 aan de Kamer voorgelegd.