THEMA

KABINET DRINGT BEGROTINGSTEKORT VERDER TERUG

Tussenstand

In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2016 ten opzichte van Miljoenennota, die op Prinsjesdag 2015 is gepresenteerd. Op Prinsjesdag verwachtte het kabinet nog een begrotingstekort van 1,5%. Eind vorig jaar lag het tekort nog op 1,8%. ‘De schatkist gaat goed. Het gaat beter met de schuld dan verwacht', zei de bewindsman na de ministerraad. ‘Ik ben een tevreden man.’

Meer belastinginkomsten

Zoals elk jaar zijn er mee- en tegenvallers. Extra geld gaat onder meer naar de aanpak van de vluchtelingencrisis. Aan de andere kant wordt er ruim € 1 miljard meer aan belastinginkomsten verwacht dan eerder geraamd. Deze meevaller is vooral veroorzaakt door meer inkomsten uit de loon- en inkomensheffing.

Eerder uitgelekt

Veel extra uitgaven die dit jaar worden gedaan waren al uitgelekt of eerder bekendgemaakt. Zo krijgt de politie 188 miljoen erbij (hiervan was eind vorig jaar al 139 miljoen toegezegd) en trekt het kabinet 94 miljoen uit voor de Europese deal met Turkije om de migrantenstroom in te dammen. Ook krijgt de marechaussee er 25 miljoen bij vanwege de migratiecrisis. Verder gaat er de komende jaren 244 miljoen extra naar het door aardbevingen getroffen Groningen.

EMU-saldo

Het EMU-saldo - inkomsten minus de uitgaven van de collectieve sector - is licht verbeterd en komt naar verwachting uit op een tekort van 1,4% van het bbp. Dit is een verdere verbetering met 0,1% ten opzichte van de raming bij de Miljoenennota vorig jaar. De EMU-schuld komt dit jaar naar verwachting uit op 64,4% bbp. Dit is een verdere verbetering van 1,8 procentpunt bbp ten opzichte van de raming uit de Miljoenennota 2016. De overheidsschuld is in 2015 ongeveer € 16 miljard lager dan werd verwacht ten tijde van de afgelopen Miljoenennota.