THEMA

'KABINET MOET PORTEMONNEE TREKKEN VOOR GROEI'

Campagne NL Next Level

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lanceerden donderdag in Nieuwspoort de campagne NL Next Level, vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. 'Juist in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners ligt een grote kracht van Nederland', menen de organisaties.

Meerjarig investeringsprogramma

Ze vinden het noodzakelijk dat in een nieuw regeerakkoord een gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma 'verankerd wordt'. Het investeringsprogramma zou op jaarbasis toe moeten groeien naar € 7,5 miljard aan extra publieke investeringen en zo'n € 100 miljard aan private investeringen tussen 2018 en 2025. Volgens de organisaties zijn investeringen nodig op het gebied van onder meer energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering en voedselzekerheid.

Positieve reacties

Volgens vakbond FNV is het goed dat werkgevers pleiten voor een investeringsagenda en daarbij vinden dat er genoeg is bezuinigd. Wel vindt de bond dat het in het werkgeversverhaal ontbreekt aan de menselijke maat: 'Het investeren in mensen, in duurzame arbeidsrelaties.' Minister Henk Kamp van Economische Zaken ziet veel voordelen in het ambitieuze plan van VNO-NCW, dat volgens hem minder subsidiëren en meer mede-investeren inhoudt. Kamp wil kijken hoe het plan kan worden uitgewerkt. 'Ook ik denk dat Nederland voor grote transities staat. Dat biedt kansen, als we daar op een goede manier op inspelen', aldus de minister.