THEMA

KABINET PAKT INTERNATIONALE BELASTINGONTWIJKING AAN

Sterkere binding

Er wordt een reeks maatregelen genomen. Zo moeten brievenbusfirma's (bedrijven die alleen op papier in Nederland gevestigd zijn vanwege het fiscale klimaat en waar alleen geld doorstroomt) hun binding met ons land versterken. Bijvoorbeeld door hier geld aan te houden, een bankrekening te nemen en een bestuur te kiezen dat voor de helft in ons land woont. Uit onderzoek kwam eerder naar voren dat brievenbusfirma's circa 3 miljard bijdragen aan de economie.

Lacunes in belastingverdragen

Volgens Ploumen ontwijken grote internationale bedrijven belastingen door ''gebruik te maken van lacunes in belastingverdragen in combinatie met verschillen tussen nationale belastingregels''. Hierdoor lopen arme landen belastinginkomsten mis, terwijl ze het geld hard nodig hebben voor onderwijs en infrastructuur, aldus de minister.

23 landen

Het tweede spoor waar het kabinet op inzet is steun aan arme landen. Zo wil het aan belastingverdragen met 23 arme en middeninkomenslanden antimisbruikbepalingen toevoegen. Verder zullen de belastingdiensten in arme landen geholpen worden en moeten deze landen in internationale organisaties beter hun stem kunnen laten horen.