THEMA

KABINET VERSCHERPT REGELS TRUSTSECTOR

Werkwijze trustkantoor

Trustkantoren houden zich onder meer bezig met het beheren van vennootschappen, waarvan de eigenaren enigszins op afstand staan. Een trustkantoor kan zonder het te weten dus een klant helpen om bijvoorbeeld geld wit te wassen, vandaar dat er goede regels nodig zijn om misbruik te voorkomen. Volgens Hoekstra heeft de trustsector de afgelopen jaren het Nederlandse financiële stelsel onvoldoende verdedigd tegen misbruik en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. ‘DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken', aldus de minister.

Nieuwe wet

In de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt meer integriteit en professionaliteit van kantoren geëist. Ze moeten een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder scherpt de nieuwe wet de eisen aan de interne controle aan. De zogeheten compliancefunctie mag niet worden uitbesteed aan een externe partij. Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen. Ook moeten kantoren meer en beter onderzoek doen naar een cliënt voor ze daadwerkelijk met hem in zee gaan. Die gegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn. Trustkantoren worden verder verplicht om in het kader van cliëntenonderzoek informatie met elkaar te delen. Dit moet voorkomen dat trustkantoor A een klant afwijst vanwege integriteitsrisico’s, maar hij bij trustkantoor B gewoon geholpen wordt.

Boetes

De hoogste boetes die DNB kan opleggen gaan omhoog van €4 miljoen naar €5 miljoen. Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete. DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken. Ook kan de toezichthouder straks bij bepaalde overtredingen bestuurders een tijdelijk beroepsverbod opleggen.