THEMA

KABINETSREACTIE OP BRIEF ‘BELASTINGUITGAVEN EN MILIEUEFFECTEN’

Belastinguitgaven

In de procedurevergadering op 2 april 2015 heeft de commissie van Rijksuitgaven verzocht om een kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer van 19 maart jongstleden over ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’. De Algemene Rekenkamer vraagt middels de brief aandacht voor het thema belastinguitgaven. De Algemene Rekenkamer geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste de aankondiging van een stelselherziening door het kabinet. Ten tweede vanwege internationale afspraken over het afschaffen van subsidieregelingen en fiscale regelingen die als (onbedoeld) neveneffect hebben dat ze het milieu belasten. Met deze brief geeft het kabinet een reactie op de verschillende aspecten zoals beschreven in de brief van de Algemene Rekenkamer. Voorts gaat het kabinet in op de antwoorden van de Algemene Rekenkamer op vragen van de Kamer naar aanleiding van bovenstaande brief.