THEMA

KAMER GEFRUSTREERD OVER ONWILLENDE ACCOUNTANTS

Ongenoegen

Er werd tijdens het debat voornamelijk ongenoegen geuit over de hoeveelheid affaires en fraudeschandalen waarbij accountants betrokken zijn. Daarnaast vinden de Kamerleden dat de verandering binnen de branche te langzaam gaat. Geheel verrassend is deze opinie niet, omdat het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eind juni de politici ervan overtuigd heeft dat de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, KPMG en EY de zaken nog niet op orde hebben. 59% van de onderzochte controledossiers vertoonde gebreken, concludeerde de AFM. Wat hebben accountants al die jaren zitten doen, vroegen Kamerleden zich af.

Nieuwe ideeën

Ondanks het breed gedragen ongenoegen, erkenden de meeste partijen dat een cultuurvergadering binnen de grote accountantskantoren tijd kost en dat het zich niet laat sturen door meer wetgeving. Om niet alleen maar te klagen, kwamen verschillende partijen met ideeën die de kwaliteit van de accountantscontrole moet verbeteren. Zo wil de SP dat de jaarrekeningen van (semi-)publieke instellingen voortaan gecontroleerd worden dor lokale rekenkamers en sectortoezichthouders. PvdA wil een harde scheiding tussen accountants en fiscale adviseurs binnen een kantoor. En D66 wil zo snel mogelijk een nieuw AFM-onderzoek.

Ongeduldig

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vond de Kamer ongeduldig. ‘Dat begrijp ik. De veranderingen gaan nog niet snel genoeg, de kwaliteit moet omhoog. Maar dat kost wel tijd. Wet op wet stapelen biedt eveneens geen zekerheid dat de kwaliteit omhoog gaat.’