THEMA

KAMER KRITISCH OVER PLAN VOOR FLEXIBELE AOW

De plannen van Klein

Een vast AOW-tijdstip is niet meer van deze tijd, vindt Klein. Je zou je AOW vroeger, later of gedeeltelijk moeten kunnen opnemen. Wie zijn AOW eerder opneemt, krijgt een lagere uitkering. Wie pas later aan zijn AOW begint, krijgt meer uitgekeerd. Als je alleen kunt kiezen tussen voltijds doorwerken of helemaal stoppen, zullen mensen sneller kiezen voor stoppen met werken. Dat is jammer, vindt Klein, want met meer keuzevrijheid heb je de mogelijkheid om geleidelijk wat minder te gaan werken.

Overwegend positief

Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg (D66) zijn wel te spreken over de bedoeling van Kleins voorstel. PvdA en D66 hebben er tenslotte zelf ook iets over in hun verkiezingsprogramma's staan. Ook De Graaf (PVV) en Schut (VVD) zijn positief over de vrijheid die mensen hiermee zouden krijgen.

Kritisch

Maar ondanks ze positief zijn, hebben ze wel twijfels over de uitwerking en de berekeningen in zijn voorstel. Ze zijn sceptisch over de uitvoerbaarheid ervan. Regeringspartij VVD vreest dat het plan banen kost. Coalitiepartner PvdA vraagt zich af hoe werknemers het juiste advies kunnen krijgen. Oppositiepartijen D66 en CDA wijzen onder meer op het gevaar dat werkgevers werknemers kunnen gaan dwingen vervroegd met pensioen te gaan.

Risico op armoede

Heerma (CDA) merkt op dat dit voorstel kan leiden tot armoede. Overschat Klein het financiële bewustzijn van mensen niet? Mensen denken misschien voor de korte termijn een goede keuze te maken, maar leveren op lange termijn veel AOW in, oordeelt Heerma. We moeten voorkomen dat mensen een te lage AOW overhouden. Als zij later tekort blijken te komen, moeten zij misschien een beroep doen op aanvullende bijstand, vreest Van Weyenberg (D66). Dat brengt ons van de regen in de drup, vindt ook Schut (VVD).