THEMA

KAMER WIL BEHANDELING BEGROTING UITSTELLEN

Debat uitstellen

De VVD heeft de Kamer gevraagd de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin de minister van Financiën de begroting verdedigt, tot nader order uit te stellen. Dat debat stond voor volgende week op de agenda. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kregen vrijdag van het Centraal Planbureau te horen wat hun plannen voor gevolgen hebben voor de economie. Ze waren niet met alle uitkomsten even gelukkig en bekijken nu hoe ze hun plannen kunnen aanpassen.

Nieuw kabinet

Eerder werden ook de Algemene Politieke Beschouwingen, het grote debat over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid dat altijd op Prinsjesdag volgt, al opgeschoven. Het is de bedoeling met dat debat te wachten tot het nieuwe kabinet is aangetreden. Dan volgen de Algemene Financiële Beschouwingen en de afzonderlijke debatten over de begrotingen van de departementen.