THEMA

KAMERBRIEF HERBEOORDELING MKB RENTEDERIVATEN

Controle door AFM

In het belang van mkb-ondernemingen met een rentederivaat hebben banken zich ingespannen om hun portefeuille rentederivaten te herbeoordelen. Deze herbeoordeling vindt plaats onder toeziend oog van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is er op gericht om te beoordelen of de dienstverlening bij het afsluiten wel goed is geweest en of het rentederivaat wel passend is bij de situatie van de klant. De AFM heeft nu geconstateerd dat er onjuistheden en onvolledigheden zitten in deze herbeoordeling door banken van rentederivaten in het mkb.

Herbeoordelingen mkb rentederivaten opnieuw

In de herbeoordelingen, alsmede in de controle daarop door de AFM, is het wettelijk kader onvoldoende toegepast. De minister is met de AFM van mening dat een substantieel deel van de herbeoordelingen van de rentederivaten opnieuw moet plaatsvinden. Hij betreurt de ontstane situatie en vertraging in het proces. De herbeoordeling van de rentederivaten moet volgens Dijsselbloem echter onbetwistbaar goed en zorgvuldig gebeuren. Het belang van (mogelijk gedupeerde) mkb-ondernemingen dient te prevaleren.