THEMA

KAMERBRIEF OVER EFFECTEN BRIEF BELASTINGHERZIENING

Inkomenseffecten

Naar aanleiding van het verzoek van de Kamer is de Staatssecretaris ingegaan op de onderbouwing van de inkomens- en werkgelegenheidseffecten. Het gaat om een verhoging van de IACK, een verhoging van de kinderopvangtoeslag, een intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000, een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf, een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief en de volledige inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting. Meer definitieve inkomenseffecten kunnen pas worden berekend zodra helderheid is over de uiteindelijke maatregelen.

Extra banen

De lastenverlichting is vooral gericht op de werkenden met lagere en middeninkomens om de arbeidsparticipatie maximaal te stimuleren. Het loonkostenvoordeel voor werkgevers bij het aannemen van mensen met een lager inkomen wordt niet zichtbaar in de koopkracht, maar leidt tot hogere werkgelegenheid voor deze groep. In de brief staat dat het duurzame werkgelegenheidseffect van de beschreven maatregelen –afhankelijk van de gemaakte keuzes- op kan lopen tot circa 60.000 banen. De combinatie van maatregelen die horen tot de hoofdlijn van de belastingherziening kunnen op termijn leiden tot circa 35.000 extra banen. Indien voldoende draagvlak bestaat voor de aanvullende maatregelen kunnen er nog eens maximaal 25.000 extra banen bijkomen.