THEMA

KAMERVRAGEN OVER BELASTINGCONSULENTEN

Belastingadviseur

Uit het onderzoek van Kassa blijkt dat het heel eenvoudig is om zonder enige relevante kennis als belastingadviseur aan de slag te gaan en zo toegang te krijgen tot privacygevoelige informatie, zoals burgerservicenummer (BSN) en persoonsgegevens. Nijboer zei in het tv-programma dat het nieuwe kabinet op zijn minst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht moet stellen.

Kamervragen

Aan de staatssecretaris van Financiën heeft Nijboer nu de volgende Kamervragen gesteld:
 • Bent u bekend met de uitzending “Zijn websites voor het aanvragen van toeslagen te vertrouwen? "van Kassa van 21 oktober 2017?
 • Klopt het dat voor het aanvragen van een belastingconsulentennummer (beconnummer) bij de Belastingdienst slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel benodigd is?
 • Klopt het dat het hebben van een beconnummer niets zegt over de betrouwbaarheid of deskundigheid van een belastingconsulent?
 • Wat kan een belastingconsulent met een beconnummer doen?
 • Is het voor een belastingconsulent met een beconnummer mogelijk om belastingaangiften te doen en toeslagen aan te vragen zonder dat daarvoor een machtiging of het inloggen bij DigiD nodig is? Zo ja, wat vindt u hiervan? Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat hier geen misbruik van wordt gemaakt?
 • Welke regels gelden er voor gegevensbeheer bij belastingconsulenten? Welke gegevens van cliënten mogen zij bewaren en hoe dienen zij deze te beveiligen? Waar mogen deze gegevens voor gebruikt worden? Is het toegestaan om deze gegevens door te verkopen aan derden?
 • Deelt u de mening dat een beconnummer voor mensen het gevoel kan geven dat er een goedkeuring is van de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst het beconnummer verstrekt?
 • Deelt u de mening dat in ieder geval een minimumniveau van kwaliteit en betrouwbaarheid aan een belastingconsulent aannemelijk moet zijn voordat een beconnummer verstrekt wordt?
 • Bent u bereid een Verklaring Omtrent het Gedrag te vereisen alvorens een beconnummer te verstrekken?
 • Bent u bereid van belastingconsulenten te vereisen dat zij aannemelijk maken een mate van deskundigheid te bezitten die nodig is voor de door die consulent uit te voeren werkzaamheden alvorens een beconnummer te verstrekken?
 • Bent u bereid op te (laten) treden tegen websites die teveel lijken op overheidswebsites en mensen geld uit de zak kloppen zonder dat daar adequate dienstverlening tegenover staat?
De staatssecretaris heeft uiterlijk tot 8 december 2017 de tijd om de vragen te beantwoorden.