THEMA

KAMP LEGT FRANCHISEREGELS WETTELIJK VAST

Samenwerking

Volgens Kamp zijn er in Nederland 30.000 franchisefilialen van zo'n 750 bedrijven, samen goed voor een omzet van € 30 miljard. ‘De samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers verloopt vaak goed’, aldus de minister. ‘Toch zijn partijen het in de praktijk te vaak oneens over de naleving van gemaakte afspraken. Ook blijkt dat de sector er niet in slaagt om de code op vrijwillige basis toe te passen.’

Code in de wet

Door de Nederlandse Franchise Code (NFC) in een wet vast te leggen, gelden straks voor iedereen dezelfde regels, zo benadrukt Kamp. ‘Daarnaast kan bij een onrechtvaardige afwijking een contract worden vernietigd.’ Ook de rechter zal zich bij de beoordeling van eventuele geschillen mede op de NFC moeten baseren. Het blijft mogelijk voor de franchisegever en franchisenemer om in het contract af te wijken van de code, mits duidelijk gemotiveerd.

Internet-consultatie

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel dat het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft opgesteld, is sinds woensdag voor een periode van zes weken in internet-consultatie.