THEMA

KAMP WIL FRANCHISEREGELS OPNEMEN IN WET

Fanchise Code

Kamp neemt de Nederlandse Franchise Code vandaag in ontvangst. Deze code beschrijft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen. De code is opgesteld door de sector zelf. Een commissie bestaande uit franchisegevers en franchisenemers heeft er vanaf 5 december 2014 aan gewerkt, nadat er behoefte bleek aan een gedragscode en een passende vorm van geschilbeslechting om de balans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen.

Wettelijke verankering

Minister Kamp: ‘Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.’

Oprichten geschillencommissie

Kamp zal de sector ook ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie, waarin franchisegevers en franchisenemers passende oplossingen kunnen vinden voor een geschil, voordat de rechter in beeld komt. Het voorkomen en oplossen van geschillen is volgens Kamp belangrijk voor de toekomst van de franchisesector. Kamp: ‘In de kern is de franchiseconstructie een prachtige formule. Ze biedt de franchisegever een mooie kans om snel te groeien en de franchisenemer een goede mogelijkheid om een eigen bedrijf te runnen. De franchisegever is verantwoordelijk voor het concept; de franchisenemer voor het lokale maatwerk. Als de formule juist wordt uitgevoerd – met duidelijke afspraken en met respect voor en eerbiediging van het contract – is het resultaat dat beide partijen winnen.’

Voorkeur aan zelfregulering

MKB-Nederland hoopt nog dat wetgeving niet nodig is en de branche de eigen regels goed zal naleven, laat voorzitter Michaël van Straalen weten in een reactie. 'Daar staat of valt de werking van de code natuurlijk mee. Gebeurt dat niet, dan volgt wetgeving. Maar ik geef de voorkeur aan zelfregulering in de sector.'