THEMA

KANSEN VOOR ONDERNEMERS DOOR BETERE EUROPESE STANDAARDNORMEN

Nieuwe afspraken

In het Joint Initiative on Standardisation (JIS) zijn nieuwe afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaardnormen voor producten en diensten. Het doel is om mkb’ers en innovatieve ondernemers beter in staat stellen om in heel Europa te ondernemen. Dit willen ze bereiken door de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten te vergroten en de samenwerking tussen Europese onderzoekers en ondernemers te vergemakkelijken, waardoor zij sneller nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

€ 1.000 miljard per jaar extra omzet

Het JIS is één van de uitkomsten van de afsluitende EU-conferentie over de interne markt van het Nederlandse voorzitterschap. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken zal vooral het mkb, de ICT-sector en innovatieve bedrijven hiervan profiteren. Kamp: ‘Het volledige ontsluiten van het potentieel van de interne markt, kan Europa op termijn € 1.000 miljard per jaar aan extra omzet opleveren. We willen ervoor zorgen dat Europese burgers, consumenten, bedrijven en industrie optimaal profiteren van innovatie, nieuwe technologie en digitalisering.’

Samenwerking verbeteren

De partijen die het JIS vandaag ondertekenen zetten zich in om voor het einde van 2019 de samenwerking op het gebied van normen te verbeteren. De diensten- en ICT-sector krijgen daarbij prioriteit. Dit initiatief sluit aan bij de inzet van de Europese Commissie om het ontwikkelen en vernieuwen van normen in de ICT-sector te versnellen door te focussen op vijf onderwerpen: 5G mobiele netwerken, cloud computing, internet of things, data technologies en cybersecurity.