THEMA

KINDGEBONDEN BUDGET VOLGEND JAAR OMHOOG

Verhoging

Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt met ruim € 100 verhoogd tot € 1142. Ook voor het tweede kind komt er maximaal € 100 bij. Het nieuwe maximumbedrag voor het tweede kind wordt daarmee volgend jaar € 898. Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2040 krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.

Lage en middeninkomens meer ondersteunen

Het kabinet heeft besloten om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens meer te ondersteunen door het kindgebonden budget te verhogen. Doordat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt deze maatregel alleen ten goede aan gezinnen met een laag of middeninkomen. ‘Ik wil dat iedereen, nu het weer wat beter gaat, dat ook merkt in de portemonnee. Ook gezinnen met een laag of middeninkomen. Zij kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken’, aldus de minister.