THEMA

KLEINE PENSIOENEN VANAF 2018 BUNDELEN

Verschillende banen

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren.

Eén pensioen

‘Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen’, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde.’ Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

Kleine pensioentjes

Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de €466 (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.