THEMA

KLEINERE ACCOUNTANTSKANTOREN KUNNEN STUDENTEN NIET MEER OPLEIDEN

Niet kwaliteitsverhogend

En bijna eenzelfde aantal (65%) SRA-kantoren geeft aan trainees in de mkb-variant niet het benodigde aantal van tien (gevarieerde) assurance-opdrachten te kunnen laten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van het SRA-bestuur is uitgevoerd onder alle 360 leden. De enquête, ingevuld door 228 kantoren, wijst verder uit dat 66,5% van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. 58,1% is van mening dat de nieuwe opzet niet kwaliteitsverhogend gaat werken. ‘Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt’, zeggen de SRA-leden. Respondenten vrezen dat 'het vak van accountant wordt uitgehold en de mkb-accountant gaat uitsterven'.

Grote kantoren bevoordeeld

Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat grotere kantoren (Big Four, next 5, top 20) met de nieuwe eindtermen voor de praktijkopleiding worden bevoordeeld. Deze kantoren zijn immers wel in staat om studenten (en daarmee toekomstig personeel) het aantal verplichte praktijkuren en –opdrachten te bieden. De maatregelen werken daarmee volgens de respondenten niet alleen marktregulering en concurrentievervalsing in de hand, ook zullen studenten zelf met gedwongen winkelnering geconfronteerd worden. ‘Om nog maar niet te spreken van ondernemers die bewust willen kiezen voor een mkb-accountant, die overigens ook nog vaak goedkoper zal zijn’, zegt de SRA.

Wettelijk controle-opdrachten stopt

Het gevolg van de nieuwe eisen is volgens de SRA en haar leden dat kleine(re) kantoren uiteindelijk geen wettelijk controle-opdrachten meer kunnen uitvoeren/aanvaarden, omdat zij niet meer kunnen voldoen aan de gestelde eisen. En omdat zij geen controlemedewerkers meer aan zich kunnen binden. Een tekort aan stageplekken betekent immers geen instroom meer van goed opgeleide medewerkers in het mkb-segment, zo stelt de SRA.