THEMA

KOOPKRACHT GEPENSIONEERDEN BLIJFT ACHTER

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Die had gevraagd in te gaan op de inkomenskloof tussen werkenden en gepensioneerden. Asscher baseert zich in zijn brief op al gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Koopkracht blijft gelijk

Voor gepensioneerden blijft dit jaar de koopkracht gelijk, terwijl werkenden er 2 procent bij krijgen. Zij profiteren onder meer van de hogere arbeidskorting en van de daling van de pensioenpremies. Uitkeringsgerechtigden hebben dit jaar 0,75 procent meer te besteden. Ook volgend jaar blijft de koopkracht van gepensioneerden steken. Uitkeringsgerechtigden en werkenden gaan er dan wel op vooruit, volgens de huidige cijfers een kwart procent. Net als dit jaar komt het verschil door het niet aanpassen (indexeren) van de pensioenen. Veel pensioenfondsen hebben hun financiën nog niet zo ver op orde dat ze daartoe kunnen overgaan.

Waarde pensioenaanspraken daalt

Asscher wijst erop dat ook werkenden last hebben van het niet volledig indexeren van pensioenen. De waarde van hun pensioenaanspraken daalt daardoor. Als het weer beter gaat met de pensioenfondsen kan er komende jaren een inhaalslag plaatsvinden, meldt Asscher. Fractieleider Norbert Klein van 50PLUS is teleurgesteld in de brief van Asscher, laat hij weten. Klein vindt het erg makkelijk om naar de pensioenfondsen te wijzen. Asscher bevestigt de onrechtvaardige koopkrachtontwikkeling, maar doet niets, aldus Klein.