THEMA

KOOPKRACHT OUDEREN WORDT GEREPAREERD

Gepensioneerden

Zowel mensen met alleen AOW als met een aanvullend pensioen houden extra geld over. Volgens ramingen van het CPB stijgt de koopkracht van werkenden volgend jaar naar verwachting met 1,1%, maar uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zouden er waarschijnlijk op achteruitgaan met 0,7%. Het kabinet liet twee weken geleden weten hier iets aan te willen doen.

Overleg begroting

Donderdag is er overleg over de begroting. Daar spreekt de coalitie nog over de eenverdieners, die er volgens berekeningen ook op achteruit zouden gaan.