THEMA

‘KOPPEL DE VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING LOS VAN DE BELASTINGVERLAGING’

Tegen rendementsbelasting

CDA-leider Buma wil dat de plannen voor de vermogens- rendementsheffing worden losgekoppeld van de € 5 miljard aan belastingverlaging zodat hij voor de lastenverlichting kan stemmen, maar tegen de nieuwe rendementsbelasting. Buma vindt dat de discussie van de € 5 miljard wordt ‘vervuild’ zolang die gekoppeld is aan de aanpassing in de vermogensrendementsheffing. Premier Rutte weigert vooralsnog mee te gaan in deze motie. Hij wil eerst een inhoudelijke discussie voeren. De CDA-leider reageerde hierop door aan te geven dat de CDA-fractie in de Eerste Kamer dwars kan gaan liggen. Rutte lijkt het dreigement van Buma af te doen als bluf omdat het CDA de € 5 miljard lastenverlichting al publiekelijk heeft omarmd.

Nivelleringsmaatregel

De nieuwe opzet voor de vermogensbelasting die vanaf 2017 zou ingaan houdt in dat de kleinere spaarders erop vooruit gaan en de zeer vermogenden flink inleveren. Dit stuit op veel verzet omdat het vooral wordt gezien als nivelleringsmaatregel.

Fictief rendement

Het tarief van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van 4% gaat op de schop. Dit wordt:
  • 2,9% over de eerste € 100.000. Dit percentage zal jaarlijks veranderen omdat het een gemiddelde is van rentestanden in de voorgaande vijf jaren.
  • 4,7% voor de vermogens van een ton tot een miljoen. Dit percentage wordt vastgesteld op basis van gemiddelde rentestanden en behaalde rendementen op een representatief mandje aandelen.
  • 5,5% voor vermogens boven een miljoen. Het kabinet gaat er vanuit dat deze groep actiever in effecten belegt en daardoor hogere rendementen behalen.

Rechtvaardiger

Volgens Rutte zijn deze rendementen eerlijker dan de huidige systematiek. Om praktische redenen kan de Belastingdienst niet afrekenen tegen het werkelijk genoten rendement. Buma is het daar niet mee eens. Het kabinetsvoorstel zou niet rechtvaardiger maar ingewikkelder zijn.