THEMA

KREDIETVRAAG VAN BEDRIJVEN NEEMT NIET MEER AF

Huizenmarkt

De banken meldden daarbij voor het eerst sinds begin 2009 een stabilisering van de kredietvraag in het mkb, in plaats van een daling. Voor het huidige kwartaal verwacht de meerderheid van de banken een toename van de vraag naar leningen bij de kleinere bedrijven. Onder grote bedrijven nam de vraag naar krediet vorig kwartaal opnieuw toe. Die ontwikkeling is al sinds begin vorig jaar zichtbaar. Door het herstel van de huizenmarkt zagen alle banken in het onderzoek de vraag naar woninghypotheken stijgen. Ruim driekwart van de banken verwacht dit kwartaal een verdere groei op dit vlak.