THEMA

KVK: ELEKTRONISCH DEPONEREN IN HANDELSREGISTER IS EEN FEIT

Verplichting micro en klein vanaf boekjaar 2016

De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Zij moeten vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren met Standard Business Reporting (SBR) of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ). Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2019. De jaarrekening op papier aanleveren kan dan niet meer.

Deponeren via intermediair

Financieel intermediairs, zoals accountants- en administratiekantoren, die voor hun klanten de jaarrekening deponeren, moeten dit vanaf boekjaar 2016 met SBR doen. Intermediairs die nog niet met SBR deponeren hebben financiële software nodig, die geschikt is om de administratie in te richten en om rapportages te maken. SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Om berichten via Digipoort te kunnen versturen en ontvangen, is een PKIoverheid services servercertificaat nodig.

Advies van KvK

De Kamer van Koophandel adviseert intermediairs en ondernemers om nu actie te ondernemen om over te stappen van papier naar digitaal deponeren.

Koppeling in Nextens met KvK

Volgende maand zal de koppeling met de Kamer van Koophandel gereed zijn in Nextens voor het deponeren van jaarstukken. De release staat op de planning voor medio mei. Toekomstige releases zijn nu op de pagina Planning te vinden.