THEMA

KWART DGA’S BESLUITELOOS OVER PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Gemaakte keuzes

Van de dga’s die al wel een keuze hebben gemaakt over wat zij gaan doen met hun PEB, koos 24% voor afkopen, 15% voor omzetten naar oudedagsverplichting, 14% voor overhevelen naar een verzekeraar, 12% voor omzetten naar een lijfrente en 10% voor premievrij voortzetten.

Hoogste korting

‘Het is belangrijk dat directeur-grootaandeelhouders met pensioen in eigen beheer vóór – waarschijnlijk – 1 juli zorgen dat zij geen pensioen meer in hun BV opbouwen’, waarschuwt Masha Bril, pensioenexpert ABN AMRO MeesPierson. ‘Als ze daar niet voor zorgen, dan moeten ze ongeveer 1,8 keer de waarde van de pensioenvoorziening op hun balans aan de Belastingdienst betalen.’ Verder raadt Bril aan om uiterlijk 31 december van dit jaar te beslissen wat te doen met de reeds bestaande pensioen. ‘Als de dga voor afkopen kiest, dan is het vaak verstandig dat dit jaar te doen. In dat geval ontvangt hij of zij de hoogste korting van de Belastingdienst. Wat de dga uiteindelijk ook doet met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer, het is noodzakelijk om daarbij exact de wettelijke procedures te volgen. Zo voorkomen dga’s financiële geschillen met de Belastingdienst, (ex-)partner en/of mede-aandeelhouder.’

Wetswijziging slecht idee

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt dat waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen via pensioen in eigen beheer. Deze wetswijziging is bij veel dga’s met weinig enthousiasme ontvangen. Vrijwel de helft van de dga’s vindt afschaffing een slecht idee. Bijna één op de vijf dga’s vindt het daarentegen een goed idee. De overige respondenten uit het onderzoek van ABN AMRO MeesPierson maakt het niet uit.

Zorgen

Verder blijkt uit het onderzoek dat 64% van de directeur-grootaandeelhouders zich zorgen maakt over hun pensioen. Vooral de hoogte van het pensioen en de vraag of nabestaanden na overlijden van de dga onbezorgd verder kunnen leven, zijn onderwerp van zorg.