THEMA

LAAGSTE AANTAL BAANVERLIEZERS SINDS 2008

Nieuwe werklozen afgelopen kwartaal

Het aantal mensen dat werkloos werd het afgelopen kwartaal is ruim 1% van alle werkenden in het land. In dezelfde maanden vorig jaar ging het nog om in totaal meer dan 100.000 mensen, twee jaar terug zelfs om meer dan 125.000.

Flexibele arbeidsrelatie

Meer dan de helft van de mensen die afgelopen kwartaal op straat kwam te staan had een flexibele arbeidsrelatie. Dit gaat vooral om uitzendkrachten en om werknemers met een tijdelijk contract dat korter duurt dan een jaar.

Daling percentage werkloze flexwerkers

Er was wel sprake van een daling in het percentage flexwerkers die werkloos zijn geworden. In 2014 was dit nog 3,5%, dit jaar raakte 3,1% van de flexwerkers zijn werk kwijt. Het percentage zelfstandigen die werkloos werden is ten opzichte van een jaar eerder juist licht gestegen.

Oorzaken baanverlies

De redenen waardoor mensen hun baan verloren lopen sterk uiteen. Bij ruim 35% was het werk komen te vervallen. Bij een ongeveer even groot deel werd het tijdelijke contract niet verlengd. Andere oorzaken waren het starten van een opleiding of studie (11%) of een arbeidsconflict (5%).

Werkloosheid Nederland

Het CBS meldde eerder al dat de werkloosheid in Nederland in oktober uitkwam op 6,9% van de beroepsbevolking. Volgens het statistiekbureau zaten er 616.000 mensen werkloos thuis. De werkloosheid bij jongeren tot 25 jaar bedroeg 11,6%.