THEMA

LANDBOUWNORMEN 2017 ONTTREKKINGEN NORMEN VOOR EIGEN VERBRUIK EN PRIVÉGEBRUIK

Overige landbouwnormen

Deze nodig zijn voor de laatste btw-aangifte over 2017, daarom zijn ze alvast bekendgemaakt. De overige landbouwnormen zijn in januari beschikbaar. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

Agrarische producten

In tabel 1 staan de normbedragen voor de meeste agrarische producten. Voor producten die niet in deze tabel staan, gaat u uit van de marktwaarde van deze producten.

Elektriciteit en water

De richtbedragen voor het privéverbruik van elektriciteit en water staan in tabel 2. Daarbij heeft de Belastingdienst rekening gehouden met vastrecht, energiebelasting, heffingskorting en belasting op leidingwater en zijn we uitgegaan van het gemiddelde elektriciteits- en waterverbruik per jaar per huishouden van 4 personen volgens het Nibud.