THEMA

LANDELIJKE LANDBOUWNORMEN 2015 BEKEND

Normen voor de jaarwinst

In de Landelijke Landbouwnormen 2015 staan de normbedragen voor 2015 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen in de Landelijke Landbouwnormen 2015 zijn:
  • De melkquota en stikstofdepositieruimte in 2015 wordt afgewaardeerd naar nihil.
  • In de normen is de waardering per hectare toegevoegd aan het hoofdstuk Voorraad maïs, voordrooggras en hooi. De berekening per hectare is namelijk de meest nauwkeurige waardering.
  • In 2015 zijn betalingsrechten ingevoerd. Een betalingsrecht is een voorwaardelijke vordering. De betalingsrechten die de overheid in 2015 niet heeft toegekend, kunnen niet geactiveerd worden omdat de aanschafkosten nihil zijn.
  • In de bijlage van de Landelijke Landbouwnormen staan berekeningen voor de voorraad voordrooggras en maïs. Daarentegen zijn de normbedragen met de afschrijfingsbeperking niet opgenomen.