THEMA

‘LASTENVERLICHTING VOOR IEDEREEN’

Investeren

De werkgevers vinden dat de eerdere lastenverzwaringen voor zowel burgers als bedrijven moeten worden teruggedraaid. ‘Van belang is dat werkenden van hun brutoloon meer in hun portemonnee overhouden.’ Verder zien ze goede investeringsmogelijkheden in onder meer de energietransitie, veiligheid, innovatie, digitalisering en slimme mobiliteit.

FNV

FNV-voorzitter Han Busker zei eerder op de dag al dat meer mensen moeten gaan profiteren van de gunstige economische omstandigheden. Volgens de vakbondsvoorman gaat het dan niet alleen om grootverdieners maar ook om gepensioneerden en mensen met een uitkering. ‘Mooi dat het economisch zo goed gaat en dat steeds meer mensen werk hebben’, zei Busker. Maar dat moet volgens hem dan wel leiden tot meer 'echte banen' en hogere lonen. ‘Onze boodschap aan het kabinet is dat de koopkrachtverbetering eerlijker moet; het kan niet zo zijn dat hogere inkomens er het meeste op vooruitgaan.’

Sociaal akkoord

Zelf zijn de sociale partners nog niet begonnen aan een akkoord en die is voorlopig ook nog niet te verwachten. Dat zei Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW nadat hij en Busker waren aangeschoven bij de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet. Toch hoopt De Boer dat er op niet al te lange termijn een akkoord zal liggen. ‘Het zijn trage processen. Ik zou heel graag zien dat er binnen enkele weken helderheid is. Daar streven we naar.’ Hij wil het liefst dat de sociale partners klaar zijn voordat er een nieuw kabinet is. Ook Busker zei dat een akkoord niet aanstaande is. ‘Wij zijn met elkaar in gesprek, maar het zijn zware onderwerpen, daar zijn wij nog niet uit met elkaar.’

Heel nuttig

Volgens VVD-leider Mark Rutte was het een ‘heel nuttig’ gesprek met de sociale partners, waarbij er over de arbeidsmarkt en pensioenen werd gesproken. Over de reactie van De Boer en Busker, zei hij: ‘Het is gebruikelijk dat de mannen van de polder zuinig kijken.’ Alexander Pechtold van D66 vindt het ‘heel belangrijk’ als werkgevers en werknemers op het gebied van de arbeidsmarkt en pensioenen met ‘gezamenlijke ideeën’ komen.