THEMA

‘LONEN GAAN KOMENDE TIJD FLINK OMHOOG’

Werkloosheid

De verwachting dat de lonen zullen stijgen is vooral gebaseerd op de daling van de werkloosheid. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt krapper en dat is vaak een aanwijzing voor hogere salarissen.

Afspraken maken

Op Prinsjesdag pleitte premier Rutte al voor hoge salarissen. In het regeerakkoord staat bovendien dat er bij bedrijven gemiddeld genomen ruimte is om de lonen te laten stijgen. In lijn hiermee roepen minister Hoekstra van Financiën en Koolmees werkgevers en vakbonden nu op om in de cao’s afspraken te maken over loonstijgingen.

Voelen

Hoekstra zegt dat het voor iedereen goed is als er beweging komt in de lonen, aangezien burgers en gezinnen dan pas echt voelen dat het beter gaat met de economie. Volgens Koolmees trekken de lonen al langzaam iets aan, maar zou het voor de economie en de individuele burgers goed zijn als de werkgevers nog meer loon zouden betalen.

Portemonnee

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft in een reactie aangegeven dat de ministers op hun wenken worden bediend, aangezien de lonen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt alweer een tijdje oplopen. Wel wijst VNO-NCW erop dat niet alle sectoren gelijk zijn en dat dus niet iedereen de loonstijging zal merken in zijn portemonnee.