THEMA

‘LOON- EN INKOMSTENBELASTING AAN HERZIENING TOE’

Gevolgen herziening 2001

Sinds 2001 is er geen belastingherziening meer geweest. Hoogleraar sociale en fiscale regelgeving Caminada en emeritus hoogleraar fiscale economie Stevens laten in het Weekblad Fiscaal Recht zien wat de gevolgen van deze laatste herziening zijn geweest en wat de aanpassingen en aanvullingen de laatste vijftien jaar voor invloed hebben gehad voor de belastingdruk en de koopkrachtontwikkeling.

Inkomensongelijkheid

Sinds de laatste herziening is de inkomensongelijkheid niet noemenswaardig veranderd in Nederland, ondanks toegenomen verschillen in bruto-inkomens. Dit betekent dat de overheid een groter deel van de nationale koek via inkomensheffingen herverdeelt, zo schrijft het FD. De gemiddelde heffing is gestegen van 38,8% van het bruto-inkomen in 2001 naar 41,3% in 2014.

Koopkracht

Gecombineerd met de sanering van de overheidsuitgaven en fiscale maatregelen om arbeidsdeelname te bevorderen, leidt de toegenomen herverdeling ertoe dat kabinetten zich in steeds meer bochten moeten wringen om op Prinsjesdag een acceptabel koopkrachtbeeld voor alle inkomensgroepen voor te houden.

Hervorming

Om die reden is de Wet Inkomstenbelasting uit 2001 dringend toe aan groot onderhoud, zo betogen de wetenschappers Stevens en Caminada. De complexiteit en het gebrek aan samenhang leiden tot een onevenwichtige belastingdruk, perverse prikkels en zorgen over de handhaving. Ze roepen het nieuwe kabinet daarom op tot hervormingen.