THEMA

LOONHEFFINGEN 2017: PUBLICATIE TWEEDE NIEUWSBRIEF

Meerdere uitgaven

De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is op dit moment nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. De informatie uit de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen. In elke uitgave vindt u naast aanvullingen en veranderingen ook informatie uit eerdere edities. De eerste nieuwsbrief was 28 november gepubliceerd.

Toevoeging

In deze tweede uitgave heeft de Belastingdienst één onderwerp toegevoegd: tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 (punt 14). Hierin zijn onder andere tabellen opgenomen van het schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen, heffingskortingen voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd en voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder.