THEMA

LOONKLOOF TUSSEN TOP EN WERKNEMER GROEIT

Stijging

Door de bank genomen ontvingen de grootverdieners vorig jaar € 252.000. Daarmee is hun loon in de afgelopen vijf jaar met 22% gestegen. De gemiddelde lonen van werknemers stegen in die periode gemiddeld met zo'n 6%. Fulltimers verdienden vorig jaar gemiddeld € 50.000 per jaar. Inclusief het salaris van deeltijdwerkers kwam het loon gemiddeld uit op € 33.000 per jaar.

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening is de kloof tussen de top van het bedrijf en de mensen op de vloer het grootst. De top verdient hier aan brutojaarloon gemiddeld 13,4 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Dat is meer dan in 2014 (11,7) maar lager dan in 2010 (15,7). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het verschil kleiner is dan de factor zestien die in 2010 werd gemeten.

Kleinste kloof

In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen.

Mannen

De lijst met topverdieners wordt vooral bezet door mannen. Eén op de vijf grootverdieners was vrouw, tegenover 17% in 2010. Dit ligt volgens het statistiekbureau in lijn met het aandeel vrouwen dat fulltime werkt. Circa 23% van de voltijdsbanen wordt door vrouwen uitgevoerd. Dit percentage is de laatste jaren stabiel.