THEMA

LOYENS & LOEFF COMPENSEERT VERDUISTERING BIJ VIER STICHTINGEN

Factureren bij de stichting

De zaak kwam aan het licht toen de Belastingdienst in 2012 boekenonderzoek deed bij de vier stichtingen: Dijkverzwaring, Liberty, Continuendo MusartE en Dioraphte. Het viel de fiscus op dat V. aanzienlijke bedragen in rekening bracht. Daarop werd de FIOD ingeschakeld en ook Loyens & Loeff onderzocht de zaak. V. was betrokken bij de oprichting van diverse stichtingen voor goede doelen en was tevens voorzitter van de stichtingsbesturen. Volgens het OM heeft V. tussen 2008 en 2013 € 6,6 miljoen verduisterd. Dit deed hij door facturen van Loyens & Loeff bij de stichting in te dienen. Na deze ontdekking heeft Loyens & Loeff per direct afscheid genomen van V.

Mede-bestuurder

Ook mede-bestuurder Peter G. zou geld van de stichtingen hebben ontvreemd. Volgens het OM stal G. € 2,1 miljoen door zijn management-bv nota’s te laten schrijven. G. heeft geen enkele band met Loyens & Loeff. De advocaat van G. wil niet reageren op de vragen van het FD en wil alleen kwijt dat de verwijten van het OM niet terecht zijn.

Stichtingen

Inmiddels zijn de stichtingen op gegaan in Dioraphte en is er een nieuw bestuur aangewezen. De rechtbank stelde twee tijdelijke bestuurders aan: Paul van den Hoek, oud-partner van advocatenkantoor Stibbe, en Nico Zwikker, voormalig compliance officer van ABN Amro. Zij sloten in 2014 een financiële regeling met Loyens & Loeff.

Compensatie

Over de hoogte van de compensatie en wat de regeling precies inhoudt, wil de stichting en het advieskantoor niet kwijt. Wel zegt Loyens & Loeff dat de kwestie naar tevredenheid is opgelost. Het feit dat Loyens & Loeff de stichting ook compenseerde voor het geld dat G. heeft verduisterd, heeft te maken met dat het kantoor besloten heeft het totaal van de te veel aan de stichtingen in rekening gebrachte bedragen te vergoeden. Eind juni komt de zaak voor de rechter.