THEMA

MAAND EXTRA VOOR AANLEVEREN UITBETAALDE BEDRAGEN AAN DERDEN

Gegevensportaal

Dit jaar moet de informatie over uitbetaalde bedragen aan derden voor het eerst via het zogeheten gegevensportaal worden aangeleverd. Hierdoor lukt het niet alle ondernemers en administrateurs/adviseurs om de gegevens op tijd te verzenden.

Uitnodigingen

Ook heeft de Belastingdienst de uitnodigingen om de gegevens aan te leveren later verstuurd dan anders. Daarom heeft iedereen een maand extra de tijd gekregen om de informatie over de aan derden uitbetaalde bedragen aan te leveren. Deze moet nu voor 1 maart binnen zijn bij de fiscus.

Meer informatie

Meer informatie over het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden is te vinden op www.belastingdienst.nl/ib47.