THEMA

MANTELZORGCOMPLIMENT WORDT AFGESCHAFT

Gemeenten

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers, maar een financiële compensatie voor mantelzorgers ontbreekt in de nieuwe plannen. Mezzo (de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) vindt dat dit een taak van de rijksoverheid moet blijven, bij voorkeur via de belastingen of een subsidie. Het huidige mantelzorgcompliment van 200 euro per jaar is bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers én een tegemoetkoming in de kosten. Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar 1100 euro aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Zeker nu de rijksoverheid burgers met klem vraagt om meer voor elkaar te zorgen, moeten financiële drempels zoveel mogelijk worden weggehaald.

Vanaf 2015

Vanaf 2015 is het aan de gemeenten om te kiezen hoe de mantelzorgers beloond moeten worden. Samen met het vervallen van het compliment, vervalt ook de regeling in de erfbelasting over hoge partnervrijstelling voor mantelzorgende kinderen.