THEMA

MEER FISCAAL VOORDEEL VOOR CIRCULAIRE INNOVATIES IN 2016

Budget verhoogd

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bedrijven kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Milieulijst en Energielijst aan op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het budget in 2016 is verhoogd van € 93 miljoen naar € 97 miljoen voor MIA en van 38 € miljoen naar € 40 miljoen voor Vamil. Ook het budget van de Energie Investeringsaftrek (EIA) wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016.

Circulaire innovaties

Het kabinet bevordert duurzame economische groei en stimuleert investeringen in circulair ondernemen. Ondernemers die investeren in het duurzamer omgaan met grondstoffen of het hergebruiken van producten, kunnen in 2016 rekenen op meer MIAVamil-voordeel.

Duurzame brandstofvisie

In 2016 kunnen ondernemers met MIAVamil fiscaal voordelig investeren in waterstofauto’s of -bussen. Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. Plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 g/km komen niet meer in aanmerking voor MIAVamil. De mogelijkheden voor hybride machines, fase IV motoren en bio-olie (Blauer Engel) zijn beperkt.

Extra budget landbouw

Ondernemers in de landbouwsector kunnen al jaren rekenen op MIAVamil-voordeel voor veel verschillende milieu-investeringen. In 2016 is extra budget beschikbaar gemaakt voor deze sector. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en melkveestallen met weidegang.

Nieuwe technieken in Energielijst

De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd: snelloopdeur voor koel- of vriescellen, een besparingssysteem voor klimaatinstallaties, standairco en zonnepanelen op transportmiddelen. Daarnaast is er ook dit jaar weer opnieuw fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5% naar 58%. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14% voor EIA aanvragers.