THEMA

MEER KEUZE TUSSEN VAST OF FLEXIBEL PENSIOEN

Premie- of kapitaalovereenkomst

Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen die een pensioen opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst. Deze groep groeit de laatste jaren snel. Omdat de rentestand nu historisch laag is, krijgen degenen met zo'n regeling die nu met pensioen gaan, de rest van hun leven ook een lager pensioen.

Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil dat veranderen zodat mensen zelf kunnen kiezen tussen een vast, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Ze diende daarvoor maandag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Gegarandeerd bedrag

Als mensen kiezen voor een een vast pensioen, kiezen ze voor een vast, gegarandeerd bedrag dat ze ontvangen. Bij een variabel pensioen staat de uitkering niet vast, omdat na de pensioneringsdatum de beleggingen met het opgebouwde kapitaal deels nog doorgaan.

Risico's

Dat levert wel meer risico op, want de beleggingen kunnen slecht of goed uitpakken. Klijnsma wil daarom ook regelen dat de financiële mee- en tegenvallers in de tijd gespreid kunnen worden en dat de risico's collectief kunnen worden gedeeld. Klijnsma wil vooral dat mensen zelf kunnen kiezen. 'Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico’s worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen.' Klijnsma hoopt dat de wet 1 juli 2016 ingaat.