THEMA

MEER MAATWERK BIJ HYPOTHEKEN VOOR SENIOREN

Maatwerk

Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het aantal senioren op de hypotheekmarkt zal de komende jaren stijgen. De behoefte aan maatwerk voor deze groep neemt hierdoor ook toe’, aldus Plasterk. De maatregel volgt uit de gesprekken in het platform maatwerk met kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, hun brancheverenigingen, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en toezichthouder AFM. Het platform werd vorig jaar opgericht na signalen dat kredietverstrekkers terughoudend zijn bij het aanbieden van maatwerk.

Senioren

Tot de groep senioren rekent Plasterk de huishoudens die de AOW-leeftijd hebben bereikt, of binnen nu en tien jaar zullen bereiken. Kredietverstrekkers houden namelijk voor huishoudens die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken ook rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Zo bestaat er meer zekerheid dat het huishouden de hypotheeklasten ook na pensionering kan dragen.

AFM

Naast dat de Regeling hypothecair krediet wordt aangepast, heeft de AFM verschillende verduidelijkingen en aanvullingen gepubliceerd waardoor kredietverstrekkers meer inzicht hebben gekregen in de mogelijkheden van het aanbieden van maatwerk.