THEMA

'MEER TOEZICHT OP BELASTINGADVISEURS'

Belastingadviseur

Uit het onderzoek blijkt dat het heel eenvoudig is om zonder enige relevante kennis als belastingadviseur aan de slag te gaan en zo toegang te krijgen tot privacygevoelige informatie, zoals burgerservicenummer (BSN) en persoonsgegevens. Criminelen kunnen op die manier identiteitsfraude plegen.

Toetsing

Nijboer vindt dat mensen die zich aanmelden als belastingadviseur moeten worden getoetst op hun inhoudelijke kennis en aannemelijk moeten kunnen maken dat ze de juiste opleidingen hebben gevolgd of werkervaring hebben opgedaan.