THEMA

MEER VROUWEN IN TOP NEDERLANDS BEDRIJFSLEVEN

Ruim een derde van de nieuwe commissarissen (34 procent) is een vrouw. Het Europese streefgetal van minimaal 40 procent vrouwen in de raad van commissarissen komt daarmee in zicht. Vier ondernemingen halen dit al: DE Master Blenders (50 procent), DSM (43 procent), Unilever (42 procent) en Wessanen (40 procent).

Bestuur

Het aantal vrouwen in raden van bestuur blijft echter laag. Het Nederlandse wettelijk streefgetal van minimaal 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als in de raad van commissarissen wordt door geen enkele onderneming gehaald. PostNL zit daar echter zeer dichtbij (met respectievelijk 50 procent en 29 procent). Bij Ordina, Wolters Kluwer en Tomtom bestaat de raad van bestuur ook minstens voor de helft uit vrouwen.