THEMA

MEER WINST BIJ ACCOUNTANTSKANTOOR EY NEDERLAND

9%

EY behaalde in het boekjaar 2016/2017 in ons land een omzet van €796 miljoen, dat is 9% meer dan een jaar eerder. De winst ging eveneens met 9% omhoog naar €148 miljoen. Dat terwijl de kosten als gevolg van personeelsaanwas en investeringen in kwaliteitsverbetering flink opliepen.

Gemengde gevoelens

EY kijkt ondanks de verbeterde financiële resultaten met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. Vooral wegens het harde oordeel dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgelopen zomer velde over de nog altijd ondermaatse kwaliteit van de controles op jaarrekeningen door de grote accountantsbureaus.

AFM

De AFM dringt al langer aan op een grondige cultuurverandering bij de grote accountantsfirma's, die door de jaren heen bij een aantal grote fraudezaken in het bedrijfsleven opzichtig blunderden. Eind juni oordeelde de toezichthouder in een rapport dat tot dusver veel te weinig voortgang is geboekt. Geen van de Big Four, voldeed aan de verwachtingen. EY bleek daarbij van die kantoren nog het minste te zijn opgeschoten. Ook worden volgens de AFM sectorbreed nog steeds te makkelijk goedkeurende verklaringen bij jaarrekeningen afgegeven.

Bescheidenheid

‘Ons past bescheidenheid’, aldus bestuursvoorzitter Coen Boogaart. Hij benadrukte wel dat EY intern hard bezig is veranderingen door te voeren in de organisatie. Die moeten ertoe leiden dat de kwaliteit van en het vertrouwen in de dienstverlening weer toeneemt.