THEMA

MEER ZZP’ERS POSITIEF OVER FINANCIËLE SITUATIE

Positief

Verder blijkt uit het onderzoek dat zelfstandigen in 2017 iets vaker tevreden zijn met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten). Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Afhankelijkheid opdrachtgevers

Bijna twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is in beperkte mate (tot 40% van de omzet) financieel afhankelijk van één klant. Bij ongeveer één op de vijf is dat in grotere mate het geval: 12% is namelijk in belangrijke mate (60% tot 90%) afhankelijk van één klant en ruim 8% (bijna) volledig (90% tot 100%). Dit laatste speelt met name in de landbouw, waar het voor bijna 30% van de ondernemers zonder personeel geldt. Daarentegen verkeert in de bouw 3% in een dergelijke positie. Daarnaast had iets meer dan een vijfde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel het afgelopen jaar drie klanten of minder.

Te duur

Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is. Naarmate die financiële situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening en een arbeidsongeschiktheidsverzekering groter. Pensioen Ruim een kwart van de zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt geen voorziening te hebben getroffen voor het pensioen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. Andere redenen dan alleen dat het kostbaar is, zijn dat het pensioen nog ver weg is (20%)of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27%). Zzp’ers die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37%), of door te investeren in hun eigen woning (33%), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27% op de derde plaats. Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt volgens het onderzoek duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. 70% van de ondervraagden geeft aan dat zo’n verzekering te duur is. Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een beperkte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14% aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden.