THEMA

MEESTE VIJFTIGPLUSSERS WILLEN DOORWERKEN

Nationale Pensioen3daagse

Nederland staat deze dagen in het teken van de Pensioen3daagse. Deze week zetten enkele honderden organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie. Het overheidsplatform Wijzer in geldzaken brengt de cijfers in het kader hiervan naar buiten.

Nog niet voorbereid

Voor de studie zijn ruim 500 mensen ondervraagd. De meerderheid geeft aan nog niet voorbereid te zijn om nu al met pensioen te gaan. Maar men zegt er wel naar uit te kijken.

Twijfels over genoeg werk

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veel mensen zich afvragen of er nog wel genoeg werk is voor hen op de arbeidsmarkt tot zij de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd bereiken. Van de ondervraagden zegt 34% hier twijfels over te hebben.