THEMA

MEESTE WERKNEMERS KRIJGEN IN JANUARI IETS HOGER NETTOLOON

Lager toptarief

De berekeningen zijn gebaseerd op de nieuwe belastingtarieven, pensioenpremies, sociale precies en heffingen in 2018. Werknemers die het minimumloon (€ 1.578 bruto) verdienen, gaan er per maand € 7 op vooruit. Wie een hoog inkomen heeft, bijvoorbeeld twee keer modaal (€ 5.788 bruto) houdt netto € 16 meer over. Dit komt door de verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting.

Laag inkomen

Mensen met een laag inkomen (€ 1.000 tot € 1.500 bruto) moeten € 4 inleveren. Dit komt doordat zij niet volledig kunnen profiteren van de arbeidskorting. Wel kan dit worden gecorrigeerd in de belastingaangifte over 2018. Volgens de berekeningen van ADP gaan ook zij er dan uiteindelijk wel iets op vooruit.

Gepensioneerden

Wie al met pensioen is, moet in 2018 iets inleveren, ondanks het feit dat de AOW-uitkering met een paar euro omhoog gaat. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen tot € 2.750 krijgen ongeveer € 7 minder.

Werkgevers

Voor werkgevers wordt arbeid in 2018 duurder. Gemiddeld betalen werkgevers per werknemer € 21 meer aan diverse bijdragen, bijvoorbeeld voor de zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Vorig jaar was voor werkgevers juist sprake van een lastendaling.