THEMA

VRIJWILLIG MELDEN BUITENLANDS VERMOGEN BLIJFT LONEND

Inkeerregeling

Onder de oude inkeerregeling was het mogelijk om verzwegen vermogen op te geven en zodoende strafrechtelijke vervolging te vermijden. Ook werd de boete gematigd tot 120% in plaats van maximaal 300%. Deze regeling is nu afgeschaft, al geldt er wel een overgangsregeling.

Overgangsregeling

De overgangsregeling houdt in dat voor aangiften die voor 1 januari 2018 zijn ingediend, of hadden moeten worden ingediend, het mogelijk blijft om in te keren. Daarnaast blijft het voor binnenlands vermogen sowieso nog mogelijk om gebruik te maken van de inkeerregeling.

Lagere boete

Voor aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018 geldt de inkeerregeling niet meer. Toch is het volgens de Belastingdienst nog altijd lonend om verzwegen buitenlands vermogen toch alsnog vrijwillig aan te geven. Op de website van de fiscus staat namelijk dat als men vervolgens volledig meewerkt aan het onderzoek, de Belastingdienst de boete dan alsnog kan verlagen.