THEMA

MEMORIE AUTOBRIEF II: FISCALE STIMULANS VOOR NULEMISSIEAUTO’S

Overstimulering

Het CDA denkt dat het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën zal leiden tot  een grote overstimulering van elektrische en plug-in hybride auto’s. Wiebes erkent dat het risico op oversubsidiëring bij de nulemissieauto’s groter is dan het risico op ondersubsidiëring. ‘Het kabinet is van mening dat een sobere toepassing van fiscale prikkels op het terrein van de autobelastingen het meest verstandig is. Bij fiscaal instrumentalisme bestaat immers altijd het risico op grondslagerosie en overstimulering. Een sobere, kostenefficiënte vorm van fiscale stimulering lijkt daarentegen nog wel op zijn plaats. De Tweede Kamer heeft immers de wens geuit enerzijds de fiscale stimulering van PHEV’s (plug-in hybrid electric vehicle) stapsgewijs af te bouwen en anderzijds vol in te zetten op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s.’ Daarnaast heeft Wiebes toegezegd dat de maatregelen uit het wetsvoorstel in 2018 te evalueren zodat het mogelijk is om beleidsmatig bij te sturen in 2019.

Fiscaal stimuleren nulemissieauto’s

Nulemissieauto’s houden tot en met 2020 fiscale voordelen: een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en BPM en een milieukorting op de bijtelling van 18%.

Alleen emissieloze auto’s verkopen

Om uitsluitend emissievrije auto’s te verkopen in 2025, zoals GroenLinks voorstelde, is volgens Wiebes te hoog gegrepen. Dat zou namelijk betekenen dat in negen jaar tijd van een verkoop van emissieloze auto’s van 0,6% in 2015 naar 100% in 2025 wordt gegaan. ‘Vanuit het Europees bronbeleid, de interne Europese markt en het waterbedeffect is het daarnaast onmogelijk, en bovendien niet effectief, om in 2025 tot het louter verkopen van (nieuwe) emissieloze auto’s over te gaan.’

Belastingerosie

In tegenstelling tot het CDA, verwacht het kabinet niet dat het aantal (PH)EV’s niet zal verdubbelen naar 182.000, maar dat het aantal juist zal dalen. Het CDA verwacht dat er belastingerosie zal ontstaan met een verdubbeling. Met ingang van 2017 zijn er nauwelijks nog fiscale voordelen voor nieuwgekochte PHEV’s. Daarnaast wordt er vanaf 2017 een afzonderlijk BPM-rabel voor PHEV’s geintroduceerd, waardoor de hoogte van de BPM hoger uitvalt dan dit jaar. Tot slot vervalt volgend jaar voor nieuwe PHEV’s de milieugerelateerde korting in d ebijtelling, zodat het algemene tarief van 22% van toepassing is. Als gevolg van deze maatregelen verwacht het kabinet dat de nieuwverkochte PHEV’s niet zal verdubbelen, maar eerder zal dalen.