THEMA

MET BANKPAS, ID-KAART OF APP INLOGGEN BIJ DE OVERHEID

Test

De overheid en het bedrijfsleven hebben de afgelopen maanden de werking van deze middelen getest. Zo hebben de banken de werking van de bankpas voor inloggen bij de overheid getest onder de merknaam iDIN. En onder de naam Idensys hebben overheden een aantal inlogmiddelen getest, ontwikkeld door het bedrijfsleven. De overheid heeft het gebruik van identiteitskaarten en rijbewijzen met een chip getest. De resultaten van deze testen zijn positief en daarom wil het kabinet meerdere inlogmiddelen gaan accepteren. Gebruikers en overheidsorganisaties zijn dan niet meer afhankelijk van één manier van inloggen.

Voorkomen van identiteitsfraude

De nieuwe publieke en private inlogmiddelen moeten meer zekerheid bieden over iemands identiteit. Hiermee moet de identiteitsfraude moeilijker worden. Ook maakt dit nieuwe online diensten mogelijk, zoals het inzien van persoonlijke gegevens. De overheid houdt er toezicht op dat alle inlogmiddelen aan de wettelijke eisen voldoen op het gebied van privacy, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Stapsgewijze uitrol

Na de zomer bespreekt de minister de plannen met de Tweede Kamer. Daarna worden de nieuwe inlogmiddelen gefaseerd beschikbaar gesteld. De ambitie is dat inloggen met private middelen in 2017 mogelijk wordt. DigiD streeft er naar dat vanaf 2017 de identiteit van mensen extra gecontroleerd wordt door het uitlezen van een identiteitsbewijs. Inloggen met DigiD via het rijbewijs en de identiteitskaart wordt vanaf 2018 mogelijk.