THEMA

MILJOENENNOTA: PRIL ECONOMISCH HERSTEL

Werkgelegenheid

De groei van de economie is toe te schrijven aan de export, aan bedrijven die weer investeren, consumenten die geld uitgeven en de aantrekkende huizenmarkt. Om de consumentenbestedingen verder te stimuleren, komt er een belastingverlaging van € 5 miljard. Dit zou een extra impuls geven aan de economie en werkgelegenheid. Het kabinet rekent er op dat de belastingverlaging op termijn 35.000 banen oplevert.

Stijgende koopkracht

Gemiddeld stijgt de koopkracht volgend jaar met 2,6%, maar nog niet iedereen profiteert van de aantrekkende economie. Acht op de tien Nederlanders houden volgend jaar meer geld over in de portemonnee. Vooral de werkenden profiteren van de belastingverlaging. De sociale minima gaan er niets op vooruit en de gepensioneerden een heel klein beetje. Alleenverdiener met kinderen Modaal: 1,8% Twee keer modaal: 0,5% Tweeverdieners Modaal + 1/2 keer modaal met kinderen: 3,7% Twee keer modaal: 0,5% Twee keer modaal + 1/2 modaal met kinderen: 2,2% Modaal + modaal zonder kinderen: 2,8% Twee keer modaal + modaal zonder kinderen: 1,7% Alleenstaande Minimumloon: 5,3% Modaal: 2,8% Twee keer modaal: 1% Alleenstaande ouder Minimumloon: 4,3% Modaal: 4% Sociale minima     Paar met kinderen: 0% Alleenstaande: 0% Alleenstaande ouder: 0% AOW (alleenstaand)      Alleen AOW: 0,8% AOW + 10.000: 0,1% AOW (paar) (alleen) AOW: 0,3% AOW + 10.000: 0,1% (Cijfers zijn van RTL Nieuws)

Overige plannen

Begin deze maand stonden de eerder uitgelekte plannen al op Elsevier Nextens in het artikel Prinsjesdag: het uitgelekte nieuws op een rij. De volgende plannen kunnen daar nu aan worden toegevoegd:
 • Het vermogensrendementsheffing wordt aangepast. De heffingsvrije voet stijgt tot € 25.000.
 • Voor het loonakkoord voor de publieke sector heeft het kabinet een bedrag beschikbaar gesteld tot € 1,3 miljard per jaar structureel.
 • Verhoging arbeidskorting
 • Verlaging belastingtarief tweede en derde schijf met circa -2%
 • Verlenging derde belastingschijf
 • Volledige en snellere afbouw algemene heffingskorting
 • Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Verhoging ouderenkorting met € 142
 • Het kindgebonden budget wordt verhoogd voor het: 2e kind met € 33 3e kind met € 100 4e kind e.v. met € 177
 • Lage Inkomens Voordeel (LIV) maakt het vanaf 2017 aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% minimumloon) in dienst te houden.
 • Regels voor ondernemers worden vereenvoudigd, voor € 2,5 miljard in deze kabinetsperiode.

Toekomstplannen

Het ministerie van Financiën zal zich blijven richten op de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Vicepremier Asscher gaat aan het werk met een toekomstbestendig pensioenstelsel. En minister Kamp gaat zich inzetten om meer ruimte te bieden aan vernieuwende ondernemers.  

Prinsjesdagdiner met rondetafeldiscussie voor belastingadviseurs

Op 15 september, Prinsjesdag, zal u te horen krijgen hoe het Belastingplan van 2016 eruit zal zien. Wat betekent het Belastingplan 2016 voor uw adviespraktijk? Waar moeten u en uw klanten rekening mee houden en hoe kunt u dit het beste vertalen naar de praktijk? Al op 16 september organiseert Elsevier Nextens een rondetafeldiscussie-diner waar kritisch naar het plan wordt gekeken. Schrijf u nu in!